Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Malborku posiada dwie niezależne strony internetowe o identycznej treści, działające na dwóch różnych serwerach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, w przypadku braku dostępu do jednej z nich Klienci mogą korzystać ze strony bliźniaczej.

Adresy obu stron:

www.bs-malbork.com.pl - strona bieżąca

www.bs-malbork.pl - strona bliźniacza