Wniosek „Rodzina 500 +” można złożyć online za pośrednictwem eBankNet

w Banku Spółdzielczym w Malborku.

 

1. Logowanie do eBankNet.

 

 

2. Zakładka „Zarządzanie”.

 

 

3. „Wypełnij wniosek 500+”

 

 

4. Pojawi się okienko, w którym będą wypełnione podstawowe dane:

Imię, Nazwisko, PESEL, Numer rachunku, Dostępne środki w PLN

oraz wiersz

Podaj hasło nr ….. z listy …….

W pustym polu (zaznaczonym kolorem czerwonym) należy wpisać żądany numer hasła z aktualnie używanej listy haseł jednorazowych oraz zatwierdzić przyciskiem „Wykonaj”

 

5. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Wykonaj” automatycznie pojawi się poniższa strona programu eximee.sgb.pl, a dalsze wypełnianie wniosku należy wykonywać zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

 

 

 

Po zakończeniu wypełniania wniosku będą mieli Państwo możliwość wydrukowania wniosku oraz potwierdzenia jego złożonia.

 

Zamknięcie okna powoduje wyjście z programu, a sesja eBankNet zostaje automatycznie zakończona.

 

 

 

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat „Programu 500+” dostępne są na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/