Karta kredytowa MasterCard

Posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

Posiadając kartę kredytową zyskujesz:

  • swobodę finansową
  • nieograniczony dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego a każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki;
  • możliwość skorzystania  z okresu bezodsetkowego;
  • możliwość płacenia za zakupy w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter a także dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie;
  • możliwość wypłaty gotówkę na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard;
  • możliwość wydania karty dodatkowej dla twoich bliskich;
  • możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach – w zależności od potrzeb;
  •  możliwość korzystania z karty  przez okres 4 lat; po tym okresie dostaniesz od banku zupełnie nową kartę;
  • gwarancję całodobowej pomoc w razie utraty karty.

 Okres kredytowaniaod 1 do 4 lat.

  Atrakcyjne oprocentowanie9,82%

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  -         kwota udzielonego limitu – 2.333,00 zł,

  -         całkowita kwoty limitu – 2.333,00 zł,

  -         okres kredytowania – 48 miesięcy,

  -         roczne oprocentowanie nominalne wynosi – 9,82%,

  -         kwota odsetek przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy - 916,44 zł,

  -         opłata za wydanie karty  – 0,00 zł

  -         opłata roczna za użytkowanie karty – 126,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy,

  -         koszt zabezpieczenia kredytu (ubezpieczenie) – 114,00 zł ustalony za cały okres trwania umowy,

  -         przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi – 13,45%,

  -         całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi – 3.489,44 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji przyjęto założenie, że kredytobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały czas obowiązywania umowy.

 Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.03.2016 r.