Kredyt obrotowy „Nawozówka” (do 1 roku):

Kredytem mogą być finansowane zakupy:

  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • paliwa na cele rolnicze,

 

Wysokość kredytu: 2 000,- zł na 1 ha użytków rolnych (2 000,- zł/1 ha UR).

 

Termin rozliczenia kredytu: w terminie 60 dni od dnia pobrania kredytowych środków finansowych.

Wysokość rozliczenia kredytu: co najmniej 50% wartości kredytu.

Oprocentowanie kredytu obrotowego „Nawozówka”

Rodzaj kredytu Oprocentowanie 
w stosunku rocznym 
do 31.07.2013r.:
Oprocentowanie 
w stosunku rocznym
od 01.08.2013r.:
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy „Nawozówka” 9,50% 8,50%