KREDYT GOTÓWKOWY DOBRY KREDYT

Oprocentowanie: WIBOR12M*+marża stopa zmienna w stosunku rocznym

Opłata przygotowawcza: 0,5% min. 50,00 zł

Prowizja: 4,50%

 * Stopa bazowa 12M - stopa WIBOR12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w 4 kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Dobry kredyt

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 3.000,00 zł, kwota udzielonego kredytu: 3.000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy, miesięczna rata malejąca kapitałowa kredytu: 250,00 zł, roczne oprocentowanie nominalne: 6,32%, kwota odsetek: 102,38 zł, opłata przygotowawcza 0,50% wnioskowanego kredytu: 50,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4,50% kwoty udzielonego kredytu: 135,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu (ubezpieczenie): 32,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 22,92%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 3.319,38 zł.

 Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.11.2016 r.