Najnowsza wersja przeglądarki Firefox oraz Chrome zaprzestała obsługi wtyczek NPAPI Java, Silverlight, Unity i innych. Czyli nie będzie działał przycisk: "W oknie przeglądarki" na stronie logowania do systemu eCorpoNet.

Zmiana ta nie jest zależna od Banku Spółdzielczego w Malborku. Informacje na ten temat dostępne są na stronie producenta Java: https://www.java.com/en/download/help/firefox_java.xml

Zalecania na stronie java.com: "Oracle zaleca użycia Internet Explorer lub Safari."

Należy pamiętać, że uruchamianie aplikacji możliwe jest poprzez wybranie przycisku: "Osobna Aplikacja".