Terminowa Lokata Oszczędnościowa i Lokata Terminowa

Lokata WIBID

 wnoszona na okres 1 miesiąca oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1 M

Oprocentowanie w miesiącu kwietniu wynosi: 0,88%

w stosunku rocznym

 Minimalna kwota lokaty: 500,00 zł

Oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień  roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc pomnożoną przez współczynnik 0,60.

Pełny zakres informacji i szczegółowe warunki przyjmowania „Lokaty WIBID” zawiera Regulamin dostępny w lokalach Banku.