Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku:

Zbigniew Puzio                                 - Przewodniczący

Henryk Jarosławski                           - Wiceprzewodniczący

Czesław Marchaj                               - Wiceprzewodniczący

Lech Popiołek                                  - Sekretarz

Jerzy Konarzycki                               - Członek

Władysław Strąk                               - Członek

Jan Łowczak                                     - Członek

Marek Grabkowski                           - Członek

Krzysztof Tucholski                          - Członek

Grzegorz Ficek                                - Członek

Robert Dziwosz                                - Członek

Marek Iwaniuk                                  - Członek

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Malborku:

Leokadia Danuta Tołwińska         - Prezes Zarządu

Bogusława Stryjewska                 - Wiceprezes Zarządu

Stanisław Słomski                        - Wiceprezes Zarządu