Bank Spółdzielczy w Malborku
Informacje

Nowa aplikacja Token BS w Malborku

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja aplikacji „Token BS w Malborku”. Po zainstalowaniu tej wersji konieczne jest ponowne przeprowadzenie parowania urządzenia mobilnego. Wcześniej należy rozparować aktualnie sparowane urządzenie. Czynności rozparowania i parowania przeprowadzić należy w systemie bankowości internetowej.