Bank Spółdzielczy w Malborku
Uncategorized

Konsumencki kredyt gotówkowy STAŁA RATA

Konsumencki kredyt gotówkowy

STAŁA RATA

Oprocentowanie kredytu STAŁE: 8,90%

Prowizja od kredytu:
0,00%

Okres kredytowania: do 24 miesięcy

Opłata przygotowawcza: 0,50% wnioskowanej kwoty kredytu, min 70,00 zł

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 8.333,33 zł, kwota udzielonego kredytu: 8.333,33 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne stałe: 8,90%, miesięczne raty annuitetowe kredytu: 23 raty po 380,34 zł i 1 rata 379,56 zł, odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, całkowity koszt kredytu: 864,05 zł, w którego skład wchodzą: opłata przygotowawcza: 70,00 zł, odsetki od kredytu: 794,05 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł, koszt usług dodatkowych: 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu: 0,00 zł. Przyjmując wyżej wymienione parametry RRSO wynosi: 10,19%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 9 197,38 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.12.2022r.

Szczegółowe informacje dostępne w Oddziałach Banku.