Bank Spółdzielczy w Malborku
Różne

Kredyt inwestycyjny AGRO-KOMPLET PLUS

Kredyt inwestycyjny „AGRO-KOMPLET PLUS”

Cel kredytu:

  • zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na cele rolnicze,

  • zakup budowa, przebudowa, remont budynków i budowli służących do produkcji rolnej,

  • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do produkcji rolnej,

  • zakup stada podstawowego.

Kwota kredytu: od 30.000,00 zł.

Możliwość finansowania: do 90% wartości przedsięwzięcia.

Prowizja: 0,00 zł.

Opłata przygotowawcza: 0,50% wnioskowanej kwoty kredytu nie więcej niż 1,200,00 zł.

Opłata administracyjna: w zależności od kwoty udzielonego kredyt.

Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M z powiększonej o marżę 3,75%. Stopa WIBOR 6M udzielana w oparciu o ostatnie kwotowanie w półroczu poprzedzające dane półrocze.

 Szczegółowych informacji udzielamy w naszych Oddziałach.

 Serdecznie zapraszamy !!!