Bank Spółdzielczy w Malborku
Uncategorized

Lokata SGB 2023

Lokata SGB 2023

o stałej stopie procentowej w stosunku rocznym

3 miesięczna 3,00%

Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej: 5 000,00 zł

Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne !!!

Pełny zakres informacji i szczegółowe warunki przyjmowania „Lokaty SGB 2023” zawiera Regulamin promocji dostępny w lokalach Banku.

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią.