Bank Spółdzielczy w Malborku
Różne

Karty kredytowe – pierwszy rok użytkowania gratis

Karta kredytowa MasterCard

Posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

Posiadając kartę kredytową zyskujesz:

 • swobodę finansową
 • nieograniczony dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego a każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki;
 • możliwość skorzystania  z okresu bezodsetkowego;
 • możliwość płacenia za zakupy w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter a także dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie;
 • możliwość wypłaty gotówkę na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard;
 • możliwość wydania karty dodatkowej dla twoich bliskich;
 • możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach – w zależności od potrzeb;
 •  możliwość korzystania z karty  przez okres 4 lat; po tym okresie dostaniesz od banku zupełnie nową kartę;
 • gwarancję całodobowej pomoc w razie utraty karty.

Okres kredytowania – od 1 do 4 lat.

 Oprocentowanie – 9,85% (WIBOR12M* + marża 8,00 %)

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. limit: 2.833,00 zł,

 2. całkowita kwota kredytu: 2.833,00 zł

 3. okres kredytowania: 48 miesięcy,

 4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 12M* + marża 8,00% = 9,85%,

 5. całkowity koszt kredytu 1.420,27 zł, w którego w skład wchodzą:

 1. kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy: 1.116,27 zł,

 2. opłata przygotowawcza: 50,00 zł,

 3. koszty usług dodatkowych: 126,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty Posiadacza 0,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 126,00 zł (trzy opłaty płatne rocznie po 42,00 zł),

 4. koszty zabezpieczenia kredytu: 128,00 zł (ubezpieczenie płatne rocznie po 32,00 zł),

 1. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 13,51%,

 2. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 4.253,27 zł.

*) WIBOR12M – stawka bazowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2018r.