Bank Spółdzielczy w Malborku
Co nowego

Zaufane urządzenia

Informujemy, że w celu usprawnienia procesu logowania do bankowości internetowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa, od dnia 01.02.2024 r. wprowadzony zostanie system pozwalający na rejestrowanie urządzeń zaufanych.

Po podaniu loginu oraz hasła pojawi się dodatkowy ekran z możliwością wyboru jednej z dwóch dostępnych opcji:

1. Jednorazowego logowania do systemu z urządzenia, na którym właśnie pracuje użytkownik.

2. Dodania urządzenia do zaufanych (jeśli z danego urządzenia użytkownik będzie logował się częściej).