Bank Spółdzielczy w Malborku
Informacje

Zastrzeżenia numeru PESEL

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

   • wziąć na Ciebie kredytu lub pożyczki
   • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (pojedynczo lub jako suma wypłat w danym dniu)
   • otworzyć konta na Twoje dane (ROR lub oszczędnościowego).

Jak można zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie www.gov.pl

Których produktów i usług dotyczy sprawdzanie zastrzeżenia numeru PESEL?

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

 • otworzymy Ci konto

 • zawrzemy z Toba umowę kredytu

 • wypłacimy Ci w naszych Oddziałach więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL jest zastrzeżony, dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie, na co najmniej 12 godzin, przed taką czynnością.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.