Bank Spółdzielczy w Malborku

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Malborku:

Waldemar Jarosławski – Przewodniczący RN

Izabela Hetko – Wiceprzewodnicząca RN

Robert Dziwosz – Sekretarz

Marek Iwaniuk – Członek RN

Jerzy Konarzycki – Członek RN

Andrzej Łowczak – Członek RN

Czesław Marchaj – Członek RN

Lech Popiołek – Członek RN

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Malborku:

Jerzy Konarzycki – Przewodniczący KA

Andrzej Łowczak – Członek KA

Marek Iwaniuk – Członek KA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Malborku:

Bogusława Stryjewska – Prezes Zarządu

Monika Wioletta Kosmulska – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Słomski – Wiceprezes Zarządu