Bank Spółdzielczy w Malborku

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Malborku na podstawie podpisanych umów agencyjnych współpracuje z następującymi zakładami ubezpieczeń:

  1. Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,

  2. Generali Życie T.U. S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,

  3. InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 22.

Szczegółowy zakres uprawień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakład Ubezpieczeń.

Pliki do pobrania:

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Pełnomocnictwo Generali T.U. S.A.

Pełnomocnictwo Generali Życie T.U. S.A.

Pełnomocnictwo InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia InterRisk