Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Lokata terminowa w walutach wymienialnych

  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN – kwota ustalona według kursu średniego obowiązującego dla danej waluty wymienialnej w dniu wpłaty
  • Możliwość wyboru okresu lokowania – lokaty 1, 3, 6, 12 miesięczne
  • Możliwość negocjowania okresu lokowania środków
  • Możliwość negocjowania oprocentowania już od 100 tys. PLN- kwota ustalona według kursu średniego obowiązującego dla danej waluty wymienialnej w dniu wpłaty
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej (1 – 3 mies.) – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej w walutach wymienialnych gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym