Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Lokata terminowa w PLN

  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota lokaty już od 1000 PLN
  • Możliwość wyboru okresu lokowania od 1 do 13 miesięcy
  • Możliwość negocjowania okresu lokowania środków
  • Możliwość negocjowania oprocentowania już od 100 tys. PLN
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej (1 – 3 mies.) – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej w PLN gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym