Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Rachunek Bieżący i Pomocniczy w PLN

Rachunek bieżący umożliwia dokonywanie wszelkich rozliczeń bankowych zarówno w PLN jak i USD czy EUR związanych z bieżącą działalnością oraz ułatwia zarządzanie środkami własnymi.  Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione, określone cele oraz przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych. Posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Malborku umożliwia korzystanie z pełnego dostępu do oferowanych produktów i usług, które mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Korzyści z posiadania rachunku:

 • brak opłat za otwarcie rachunku
 • brak opłat za przelewy i zlecenia stałe wykonywane na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku
 • konkurencyjne opłaty od wpłat gotówkowych
 • konkurencyjne opłaty a korzystanie z Kanałów Bankowości Elektronicznej
 • łatwy dostęp do środków poprzez Kanały Bankowości Elektronicznej, sieć Oddziałów i bankomatów
 • szybki i wygodny sposób realizacji krajowych i zagranicznych transakcji rozliczeniowych
 • możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej oraz w formie otwartej
 • możliwość uzyskania informacji o stanie rachunku oraz o operacjach dokonanych na rachunku przez telefon
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych zarówno za pomocą Kanałów Bankowości Elektronicznej jak i w Oddziale Banku
 • możliwość korzystania z produktów kredytowych
 • gwarancja bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych