Bank Spółdzielczy w Malborku

Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem,  a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Ul. Nowogrodzka 47, 00-695 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00 – 549 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich,  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa,
https://www.zbp.pl

Pliki do pobrania:

– Zasady składania i rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków w Banku Spółdzielczym w Malborku

– Formularz reklamacji – ogółny – Klient indywidualny

– Formularz reklamacji – ogólny – Klient instytucjonalny

– Formularz reklamacji – karty – Klient indywidualny

– Formularz reklamacji – karty – Klient instytucjonalny

– Formularz reklamacji – ubezpieczenie na życie

Formularz reklamacji – ubezpieczenie majątkowe