Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Lokata internetowa

  • Możliwość samodzielnego założenia lokaty za pośrednictwem systemu eBankNet
  • Możliwość deponowania środków na 1, 3, 6 i 12 miesięcy ze zmiennym oprocentowaniem
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej założonej za pośrednictwem systemu eBankNet  gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym