Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Terminowa lokata oszczędnościowa w walutach wymienialnych

Terminowa lokata oszczędnościowa w walutach wymienialnych (USD,EUR)

  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN – kwota ustalona według kursu średniego obowiązującego dla danej waluty wymienialnej w dniu wpłaty
  • Możliwość wyboru okresu lokowania – lokaty 1, 3, 6 i 12 miesięczne
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej (1-3 mies.) – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej w walutach wymienialnych gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym