Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Terminowa lokata oszczędnościowa w PLN

  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Możliwość wyboru okresu lokowania od 1 do 13 miesięcy
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej (1-3 mies.) – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej w PLN gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym