Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowego może być przeznaczony na:

1)        budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

2)        przebudowę pomieszczeń  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

3)        nabycie nieruchomości mieszkalnej,

4)        przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

5)        zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

6)        wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

7)        całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6,

8)        refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,

9)        nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

10)    inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

11)    cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

Okres kredytowania – od 1 roku do 30 lat.