Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Kredyt konsumencki gotówkowy sezonowy

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Okres kredytowania liczony jest od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, nie może przekraczać 36 miesięcy.

Okres kredytowania – do 3 lat.

Kwota kredytu – od 2.000,00zł do 50.000,00zł.