Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Kredyt konsumencki gotówkowy nieodnawialny

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Okres kredytowania liczony jest od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, nie może przekraczać 60 miesięcy.

Okres kredytowania – do 5 lat.

Kwota kredytu – 1.000,00 zł – 255.550,00 zł