Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Rachunek Oszczędnościowo -Rozliczeniowy w walutach wymienialnych

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy  w walutach wymienialnych (USD, EUR)

  • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku w walutach wymienialnych
  • Nieograniczony dostęp do środków na rachunku
  • Przeznaczenie – gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach
  • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób
  • Dowolność form wpłat i wypłat
  • Możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych
  • Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem
  • Oprocentowanie zmienne
  • Odsetki dopisywane kwartalnie

Środki zgromadzone na Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowym w walutach wymienialnych gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym