Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Karta kredytowa MasterCard

Karta kredytowa MasterCard

Posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

Posiadając kartę kredytową zyskujesz:

 • swobodę finansową
 • nieograniczony dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego a każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki;
 • możliwość skorzystania  z okresu bezodsetkowego;
 • możliwość płacenia za zakupy w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter a także dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie;
 • możliwość wypłaty gotówkę na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard;
 • możliwość wydania karty dodatkowej dla twoich bliskich;
 • możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach – w zależności od potrzeb;
 •  możliwość korzystania z karty  przez okres 4 lat; po tym okresie dostaniesz od banku zupełnie nową kartę;
 • gwarancję całodobowej pomoc w razie utraty karty.

 Okres kredytowania – od 1 do 4 lat.

  Oprocentowanie – 9,87% (WIBOR12M* + marża 8,00 %)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. limit: 5.000,00 zł,

 2. całkowita kwota kredytu: 5.000,00 zł

 3. okres kredytowania: 48 miesięcy,

 4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 12M* + marża 8,00% = 9,87%,

 5. całkowity koszt kredytu 2.327,88 zł, w którego w skład wchodzą:

 1. kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy: 1.973,88 zł,

 2. opłata przygotowawcza: 0,00 zł,

 3. koszty usług dodatkowych: 126,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty Posiadacza 0,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 126,00 zł (trzy opłaty płatne rocznie po 42,00 zł),

 4. koszty zabezpieczenia kredytu: 228,00 zł (ubezpieczenie płatne rocznie po 57,00 zł),

 1. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 12,36%,

 2. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 7.327,88 zł.

*) WIBOR12M – stawka bazowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.03.2019r.