Bank Spółdzielczy w Malborku

Inne usługi – Płatności masowe

Płatności Masowe to specjalistyczna usługa rozliczeniowa skierowana do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Klient można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do klientów obsługujących znaczne ilości płatności przychodzących m.in. do urzędów miast i gmin, administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  zakładów energetycznych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), firm ubezpieczeniowych itp.

Usługa Płatności Masowych  polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności dokonywanych przez płatników, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku, zawierającego dane automatycznie wczytywane do  systemu finansowo – księgowego Klienta. Każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny „Rachunek wirtualny”, na który płatnik może dokonywać wpłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej .

Warunkiem uzyskania dostępu do  usługi Płatności Masowe jest:

  • posiadanie rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Malborku,
  • złożenie wniosku o udostępnienie usługi płatności masowych.

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • szybka identyfikacja zaległych płatności,
  • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności),
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.