Bank Spółdzielczy w Malborku

Inne usługi – Polecenie Zapłaty

Korzystając z tej usługi zlecasz Bankowi regulowanie Twoich należności. Wystarczy, że zgodzisz się na obciążenie Twojego rachunku, a Bank automatycznie wykona zlecenie według wartości i terminu określonego na fakturze. Jedynym warunkiem jest posiadanie wystarczających środków na rachunku.

Polecenie zapłaty to:

  • bezpieczeństwo – realizowane są tylko te płatności na które klient wyraził zgodę. W każdej chwili możesz zrezygnować z rozliczeń przeprowadzanych z danym dostawcą,
  • wygoda – nie musisz pilnować terminów realizacji płatności. To dostawca usługi inicjuje płatność a Bank realizuje przelew.
  • kontrola – masz stały dostęp do informacji o ponoszonych wydatkach – oprócz comiesięcznych zestawień w formie wyciągu bankowym nadal otrzymujesz faktury od dostawcy usługi.