Bank Spółdzielczy w Malborku

FI – Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego dla sektora (MŚP). Zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, ale nie stanowi dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Przedsiębiorca ubiega się o gwarancję w swoim banku, w którym ubiega się o kredyt.

Szczegółowe informacje w Oddziałach naszego Banku. Serdecznie zapraszamy.