Bank Spółdzielczy w Malborku

Bankowość elektroniczna – eCorpoNet

Korzystając z systemu eCorpoNet masz stały dostęp do zarządzania rachunkami przez Internet. eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, który ułatwi zarządzanie środkami finansowymi. System eCorpoNet daje możliwość rozliczeń przez cały dzień roboczy w trybie on-line pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w Banku, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki eCorpoNet klienci Banku możesz dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.

  • zindywidualizowany dostęp do systemu,
  • swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków,
  • gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych,
  • gwarancja najwyższej jakości bankowej obsługi klienta,
  • platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi – w trybie on-line, przez cały dzień roboczy,
  • dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.