Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Lokata GROSZ DO GROSZA

  • Atrakcyjne oprocentowanie środków gromadzonych na realizację własnych marzeń
  • Możliwość deponowania środków na 12 miesięcy ze zmiennym oprocentowaniem
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Możliwość dopłaty do lokaty już od 200 PLN
  • Lokata nieodnawialna
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej „Lokata celowa”  gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym