Bank Spółdzielczy w Malborku

KI – Lokata Systematycznie Rosnąca

  • Lokata 12 miesięczna ze zmiennym oprocentowaniem
  • Minimalna kwota lokaty od 1000 PLN
  • Możliwość założenia dowolnej liczby lokat
  • Oprocentowanie rośnie w każdym miesiącu przez cały okres lokaty
  • Możliwość wypłaty środków w każdej chwili bez utraty odsetek
  • Odsetki już za pierwszy pełny miesiąc trwania lokaty
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej– automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie Oszczędnościowej z oprocentowaniem progresywnym  gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym